• ExMn-Praktikum z programovania 1

    Cieľ predmetu:
    Zdokonaľovanie a precvičovanie problematiky návrhu a tvorby softvéru s dôrazom na objektový prístup a algoritmizáciu v jazyku Java.

    Samoprihlásenie sa do kurzu