• Cieľ predmetu:
    Princípy práce tabuľkových procesorov. Práca so súbormi, dátami, tabuľkami, formátovanie, analýza dát,  znázornenie závislostí dát prostredníctvom grafu, triedenie, filtrovanie, s v tabuľkách. Tvorba aplikácii pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Application) a prepojenie s inými aplikáciami, databázami. OLE objekty.  Celkové praktické zvládnutie  možností tabuľkového procesora EXCEL a prostredia pre vývoj aplikácií v jazyku VBA. 

    Samoprihlásenie sa do kurzuHosťovský prístup