Poučenie študentov / učiteľov /zamestnancov pred prvým do počítačových učební

  • Poučenie musí absolvovať každý študent /učiteľ /zamestnanec, a to každý semester, vždy pred prvým vstupom do počítačových učební: 006, 008, 009.
    Samoprihlásenie sa do kurzuHosťovský prístup